Projecte: Preescolar Sagrado Corazón Montemayor
Notícies

Projecte: Preescolar Sagrado Corazón Montemayor

19 Gen 2022

“La llum es mesura en luxes, però se sent en el cor”

Per a Paula A. Serna, fundadora de l'estudi d'il·luminació DEDÓS, “la il·luminació és la celebració de la bona arquitectura”. Ja des de la seva etapa com a estudiant en la carrera d'arquitectura, i posteriorment durant la seva especialització en el Màster de Disseny d'Il·luminació a la Universitat Politècnica de Catalunya, se sentia interessada en com la llum podia fer que els espais es percebessin de manera diferent i com aquest fet transformava l'experiència de les persones.

Aquesta motivació ha acompanyat a Paula al llarg de la seva trajectòria i evolució professional, i va ser un dels motors per a establir els objectius fonamentals a aconseguir en el desenvolupament del projecte d'il·luminació del Preescolar Sagrado Corazón Montemayor. El projecte es proposa complir amb els requisits funcionals i emocionals tant dels nens, que acudeixen a un espai que ha de fomentar l'aprenentatge, el desenvolupament, l'estimulació i el joc, així com tenint en compte els sentiments de la resta de la comunitat involucrada en aquest espai educatiu: les famílies i els professors.

En l'àmbit conceptual, la sinestèsia va ser un concepte generador que va articular moltes de les estratègies lumíniques que conformen el projecte. En una etapa inicial Paula plantejava preguntes com: Pot ser groc una olor? Pot provocar-nos fred un color? En definitiva, el que es buscava era aconseguir una aplicació lumínica que estimulés els sentits a través de la llum.

Per a aconseguir aquesta experiència conscient de llum, es van definir tres estratègies lumíniques principals:

  • Llum que fomenta el benestar i respecta la sincronització dels ritmes circadiaris.
  • Llum que estimula de manera positiva els sentits amb la finalitat d'aprendre, desenvolupar, estimular i jugar.
  • Llum que estableix una correcta connexió amb els espais singulars, més enllà dels requisits purament funcionals.

Per a escometre la il·luminació del centre educatiu, situat en la zona rural d'Envigado, en el departament de Antioquia, prop de Medellín (Colòmbia), Paula A. Serna va comptar amb Lamp com una de les empreses de solucions lumíniques que formen part del projecte. Va ser així perquè compartien la visió del disseny d'il·luminació com una manera de promoure el benestar físic, mental i emocional de les persones. A més de comptar amb una marca responsable i que oferís garanties per a reduir el màxim possible el manteniment dels elements de la il·luminació.

ARQUITECTURA I VOLUMS

L'Edifici Preescolar Sagrado Corazón Montemayor ha estat desenvolupat per Convel i es tracta del primer de la regió a obtenir el certificat verd EDGE Advanced. Està dissenyat sota uns paràmetres de sostenibilitat que li permeten aconseguir estalvis energètics de fins a un 40% i fins a un 35% en aigua. En aquesta aposta per la sostenibilitat, també encaixa perfectament la proposta de Lamp, que advoca per solucions que tinguin un impacte positiu en el medi ambient.

Les instal·lacions d'aquest centre educatiu per a nens dels graus prekínder, kínder i transició es reparteixen en 3.713 m² i acullen diferents tipus d'espais. Compta amb 13 aules per a les classes dels petits, més diferents salons especials que inclouen una sala de música, una ludoteca, el menjador o una capella.

L'edifici està conformat entorn de dos volums en forma de semiarc enfrontats en les seves cares convexes i desplaçats mantenint una certa asimetria. Aquest desplaçament respon a l'optimització de l'orientació de tots dos volums per a aconseguir el màxim aprofitament de la llum solar. Cada semiarc, compost al seu torn per mòduls de dues altures, es connecten a través d'una passarel·la. L'espai generat entre tots dos semiarcs allotja els espais oberts destinats a l'esbarjo i al joc exterior.

LLUM QUE TRANSFORMA ESPAIS I GENERA EMOCIONS

La principal preocupació a l'hora de plantejar el disseny de la il·luminació del Preescolar, per part de l'estudi DEDÓS, va ser pensar en quins beneficis podrien aportar als nens. El plantejament de Serna va estar motivat per una frase que intenta aplicar sempre en els seus treballs: “La llum es mesura en luxes, però se sent en el cor”.

Per a Paula, la il·luminació compleix una funció molt més àmplia que la merament funcional. Els éssers humans depenem de la llum de manera natural, un condicionament que es plasma en el que es coneix com a cicles circadiaris. Per part seva, la il·luminació artificial també ha de ser concebuda com un element que fomenti la sincronització d'aquests cicles circadiaris, incorporant-la al projecte com un element natural amb el qual els petits se sentissin còmodes tant a nivell físic com afectiu.

Aquest projecte d'il·luminació és pioner quant a la utilització de la tecnologia de blancs dinàmics (Tunable White) aplicada a un centre educatiu. Es generen així itineraris lumínics que, no sols acompanyen el dinamisme de la llum natural, sinó que s'utilitzen com un element estratègic per a millorar de manera puntual determinats moments assenyalats de la rutina diària. D'aquesta manera, es millora l'experiència educativa, el descans dels usuaris i ajuda a evitar situacions d'estrès o ansietat.

Així, a través d'una profunda comprensió de l'espai, els usuaris i les rutines diàries, s'estableixen diferents escenes, que funcionen com a fites o punts d'inflexió, algunes d'elles són:

  • La llum de benvinguda, que ajuda a generar una escena càlida i confortable, minimitzant la possible sensació d'ansietat que sofreixen els nens i les famílies en el moment de la separació.
  • Llum de concentració.
  • Llum d'esbarjo.
  • Llum de retorn a l'aula, on la il·luminació juga un paper fonamental a l'hora de calmar els nivells d'excitació dels nens, després del joc lliure.

Per a Serna la il·luminació havia de transformar els espais i generar emocions, sempre des d'una coherència quant al llenguatge lumínic i arquitectònic. Per aquest motiu es va buscar una integració orgànica dels elements lumínics, permetent que els nens associessin cada zona a una experiència lumínica determinada, d'aquesta manera cada tipologia espacial compta amb una identitat lumínica pròpia.

LA LLUM COM A ESTIMULACIÓ 

A les aules generals: la solució lumínica compleix amb els requisits lumínics quant a nivells de luminància d'acord amb els nivells establerts en la norma RETILAP. Les lluminàries lineals FIL 45 SYSTEM de Lamp, suposen una solució lumínica que integra tant il·luminació general com il·luminació d'accent.

La il·luminació general aporta de manera uniforme els nivells de luminància necessaris per al desenvolupament de les tasques dins de l'aula. Estan dotades de tecnologia en blanc dinàmic, compta amb un difusor opal confort, que ofereix una il·luminació confortable amb uns baixos nivells d'enlluernament (UGR). 

El centre aprofita al màxim els recursos naturals, com la llum solar. Per aquest motiu la il·luminació artificial es regula mitjançant sensors lumínics en funció de l'aportació natural a l'aula, i s'integra dins del protocol de control DALI.

La il·luminació general, es complementa amb els projectors HANCE, en els extrems dels lineals. Aquesta il·luminació d'accent càlida i amb una excel·lent reproducció cromàtica, realça uns certs elements perimetrals de l'aula com la zona de biblioteca, o zones a destacar amb premis, o exposicions dels treballs dels alumnes. 

Aquests elements d'il·luminació d'accent, juntament amb la il·luminació indirecta en cajeats, conformen la il·luminació de “benvinguda”, creant una atmosfera lumínica que rep als usuaris. Així, quan un nen s'aproxima a una aula aquesta mai es presentarà com un espai completament fosc, encara que l'aula estigui buida.

En els espais de ludoteca i menjador, la il·luminació es presenta com un element lúdic, de manera que les pròpies solucions lumíniques es transformessin en un element orgànic integrat en l'arquitectura. La il·luminació en aquestes zones es resol amb unes estructures hexagonals FIL 45, que aporten una llum funcional i divertida alhora.

Així mateix, a les aules especials hi havia uns certs requisits específics, com és el cas de l'aula de música, on es va jugar amb el concepte de sinestèsia, experimentant amb la manera en què els colors generen sensacions i estimulen determinats sentits. En la capella es va fer un ús de la llum indirecta i càlida que acompanyés a la reflexió i la sensació de calma. 

Els accessos a les aules i els recorreguts, també van tenir un tractament especial. En les connexions entre els espais, la il·luminació tendeix a ser més funcional i pragmàtica, resolta amb la lluminària Ocult. Aquesta presenta una alta integració amb l'espai per les seves mínimes dimensions i un alt grau de confort lumínic pel seu alt grau d'apantallament. Les interseccions s'estableixen com a distribuïdors d'accessos a les diferents aules. En aquestes zones es va utilitzar un tipus d'il·luminació que convidés als nens a explorar els diferents recorreguts.

L'equip docent, són els altres usuaris que necessitaven una il·luminació adequada a les seves necessitats. Mentre que en les àrees administratives s'opta per una llum de tonalitat més freda, que activi els sentits; a l'aula de professors es va treballar per a generar una atmosfera que convidés al descans. Per això, es porta per una il·luminació que fomenta un ambient càlid i confortable.

PAISATGE NOCTURN

Malgrat ser un projecte d'ús eminentment diürn, es va considerar també l'efecte de la il·luminació durant la nit. En aquest cas, la Il·luminació es va concebre com un elogi a l'arquitectura i als volums que la configuren, destacant-los de manera subtil. Per aquesta raó es va jugar amb els plens i buits de la mateixa estructura arquitectònica, i el poder transformador de la llum que destaca la volumetria interior i la posa en valor a través de la transparència dels grans finestrals, en contraposició amb la visió diürna, on la il·luminació natural destaca fonamentalment els volums massius exteriors de l'arquitectura.

Estás navegando en Catalán.
¿Quieres acceder a la versión en ?

You are browsing in Catalan.
Do you want to switch to the version?

Vous naviguez en ca.
Voulez-vous accéder à la version en ?

Estàs navegant en Català.
Vols accedir a la versió en ?

Llévame
Take me
Oui, merci
Porta'm-hi