Il·luminació en edificis sostenibles i saludables
Notícies

Il·luminació en edificis sostenibles i saludables

20 Jul 2021

El concepte de green building, o edificis verds, el principal objectiu dels quals és la creació d'edificacions que tinguin un impacte positiu en el clima i el medi ambient, està transformant-se de meta a norma.

La teoria s'està consolidant en projectes pràctics de nova edificació i renovació afavorits tant per institucions públiques com privades.

Perquè puguem gaudir de ciutats on la majoria dels seus edificis siguin sostenibles, és necessària la implicació de diferents sectors, entre ells el de la il·luminació. El green building és un procés integral que afecta el disseny, la construcció i l'ús dels edificis verds, per tant, és necessària la col·laboració i aportació de diversos actors perquè l'eficiència energètica dels edificis es desenvolupi en tot el seu potencial.

Des de fa uns anys, diversos organismes treballen per aconseguir aquesta meta de tenir edificis sostenibles que contribueixin a la cura mediambiental i a posar fre al canvi climàtic. Aquesta sensibilització ve impulsada per canvis normatius, però també per les demandes d'una societat cada vegada més conscient de la importància de cuidar la salut del planeta i també la pròpia, tant la física com l'emocional. No sols això, també és més conscient de com els espais -oficines o habitatges- afecten aquesta sostenibilitat mediambiental i benestar personal.

Entre les iniciatives que s'estan duent a terme per a arribar a disposar d'edificis sostenibles i saludables, es troben les d'algunes organitzacions sense ànim de lucre com el World Green Building Council, que pretén coordinar i donar assistència als diferents sectors involucrats en la tasca d'aconseguir que aquests espais siguin una realitat comuna. A través d'aquests organismes és possible consultar i obtenir diverses certificacions referides a diferents àmbits de l'edificació que garanteixin la seva sostenibilitat mediambiental. Un exemple és la certificació VERDA espanyola, que suposa un valor afegit per als edificis de nova construcció o per als quals han estat rehabilitats.

EDIFICIS VERDS I SALUDABLES

La sostenibilitat dels edificis no es refereix únicament a l'eficiència energètica, sinó que és un objectiu que s'estén també a la salut i el benestar de les persones que els habiten o utilitzen. El disseny, construcció i ús dels edificis sostenibles està enfocat a aconseguir edificis verds que siguin bons per al medi ambient, però també a poder gaudir de llars saludables que siguin bons per a la vida de les persones.

Un exemple d'aquesta mena d'edificis verds i saludables és el Slow Building Barcelona de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en el qual el disseny de la il·luminació està pensat en termes d'eficiència energètica, i també com a manera d'aportar confort i benestar.

Una altra mostra de com la il·luminació es preocupa per ser verda i saludable és la nova Tecnologia Wellbeing de LAMP. Aquesta tecnologia es basa en una font de llum LED integrada en la lluminària que és una font de llum que redueix el consum enfront d'altres fonts de llum anteriors (no LED), amb la particularitat que se centra a aportar benestar en els usuaris. Per això, redueix les emissions de la llum artificial considerades més nocives per a la visió, alhora que optimitza les emissions que activen l'estimulació circadiària, obtenint una il·luminació artificial que ajuda a emular els cicles de la llum natural que afecten els nostres bioritmes. Al seu torn, ofereix un alt estàndard quant a qualitat lumínica en comptar amb un elevat índex de reproducció cromàtica (CRI 97) i un alt índex de R9 major a 80, per la qual cosa suposa una solució idònia per a certificacions centrades en el benestar físic i anímic de les persones, com és el cas de la Standard WELL Certified.

.

IL·LUMINACIÓ EN EDIFICIS SOSTENIBLES

Per a poder parlar de sostenibilitat, és necessari anar més enllà de l'arquitectura dels edificis verds. El seu disseny i construcció és molt important per a establir les bases del que serà un edifici sostenible, però un altre factor clau és com es gestionen els recursos en el dia a dia.

La il·luminació contribueix de diverses maneres a aconseguir els requisits de sostenibilitat que defineixen als edificis verds. Alguns d'aquests requisits són l'aprofitament dels recursos naturals, l'eficiència energètica, l'ús d'energies renovables, la utilització de materials que no siguin tòxics o reciclats, o considerar la qualitat de vida dels qui habitaran aquests edificis. La il·luminació en edificis verds té en compte totes aquestes característiques amb, per exemple, l'ús de lluminàries de baix consum, l'ús de materials reciclats com en la lluminària Stormbell 80, la combinació de llum artificial i natural, o la versatilitat en els tipus de llum que s'utilitzen per a adaptar-los a les necessitats dels diferents espais dels edificis.

Una manera de controlar el consum d'energia sense descurar les necessitats dels edificis i els qui els ocupen és la il·luminació intel·ligent, que utilitza les noves tecnologies per a optimitzar recursos i ajudar així a aconseguir el desitjat consum gairebé nul.

Les tendències en el sector de la il·luminació apunten a la digitalització i la connectivitat com a formes de control que vetllin per un consum d'energia responsable. La gestió de l'enllumenat ha de contribuir al fet que l'energia consumida per un edifici sigui únicament aquella que necessita.

La il·luminació intel·ligent, a més d'oferir eines per a una gestió eficient en l'àmbit energètic, també aporta flexibilitat, permetent solucions versàtils que ofereixin un major confort i benestar.

Estás navegando en Catalán.
¿Quieres acceder a la versión en ?

You are browsing in Catalan.
Do you want to switch to the version?

Vous naviguez en ca.
Voulez-vous accéder à la version en ?

Estàs navegant en Català.
Vols accedir a la versió en ?

Llévame
Take me
Oui, merci
Porta'm-hi