Slow Building Barcelona | LAMP
Notícies

SLOW BUILDING BARCELONA: un edifici sostenible (NZEB) i saludable

25 Feb 2021

A Sant Cugat de Vallès (Barcelona), es troba l'edifici SLOW BUILDING BARCELONA, de 9 plantes i una coberta enjardinada de 700 m2, dissenyat pel despatx d'arquitectura Bailo Rull i la gestora de projectes d'edificació H.A.U.S. HEALTHY BUILDINGS, especialista a incorporar i maximitzar tots els aspectes que tenen a veure amb la salut i la sostenibilitat, i que es defineixen a si mateixos com «creadors d'un concepte d'espai saludable. Un espai que respira i aporta benestar als usuaris. Un espai més habitable, que millora la vida i la salut de les persones».

Des de la concepció del projecte, l'eix vertebrador sempre ha estat crear un espai que contribueixi a la salut, al confort i al benestar de les persones, el compromís amb la ciutat i el medi ambient. Fent èmfasi en la qualitat de l'aire i l'aigua, el confort tèrmic, acústic i lumínic, el tractament d'ones i camps electromagnètics, i una acurada elecció dels materials, ja no com a elements merament estètics, sinó com a garants de benestar.

Dins d'aquest enfocament integrador i innovador, cal destacar la solució lumínica utilitzada a SLOW, desenvolupada conjuntament pels equips del departament tècnic i d'assessoria lumínica de Lamp i l'àrea de salut i sostenibilitat de H.A.U.S. Healthy Buildings. És fruit d'un treball col·laboratiu, on el primer pas va ser establir les bases de les necessitats lumíniques i procedir a adquirir un profund coneixement de com i qui seria l'usuari d'aquest espai.

La premissa més important era la de proporcionar el sistema d'il·luminació integradora, més òptim per complir amb els requisits de les activitats cognitives-visuals, socioemocionals i fisiològiques de l'usuari, alhora que compleix amb els estàndards energètics més alts. Per a això, es va seleccionar una tecnologia d'il·luminació dinàmica LED amb variabilitat en la temperatura del color i l'opció de tenir un espectre optimitzat per a la millor activació circadiària possible, incorporant així el resultat de les investigacions sobre el cicle circadiari dels doctors Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young, distingit amb el Premi Nobel de medicina en la seva edició de 2017, i que mostra com la llum actua com un dels principals estímuls per sincronitzar el nostre «rellotge biològic intern» regulant cicles vitals com el de la son, l'alliberament de certes hormones, el comportament alimentari, la temperatura del cos i fins i tot la pressió sanguínia.

D'aquesta manera, la il·luminació, que utilitza el model Fil 45 Opal Confort, a més d'anar canviant de tonalitat, de blanc fred a blanc càlid, en funció de les hores del dia per sincronitzar la llum artificial amb l'aportació de llum natural, també assegura uns nivells adequats de lux melanòpic (EML) i un estímul circadiari (CS) durant les primeres hores del dia, la qual cosa permet una millor concentració i activació. A mesura que va avançant el dia, aquesta estimulació va baixant per facilitar la generació de melatonina a través d'una llum més càlida i un espectre lumínic adequat per afavorir el descans dels usuaris. D'aquesta manera, l'objectiu principal de generar benestar en l'usuari, traspassa la barrera de l'edifici mateix SLOW per influir tant com sigui possible en el benestar dels usuaris un cop han abandonat aquest espai.

A més d'aquesta programació diària, la il·luminació permet configurar certes escenes per a moments puntuals d'activitats específiques, creant un entorn que fomenta les relacions personals i amb l'espai.

El confort lumínic, que evita la fatiga visual, les encefalopaties i la falta de concentració, es garanteix mitjançant una correcta estratègia de contrastos lumínics i, sobretot, d'un control de l'enlluernament, gràcies als sistemes òptics dissenyats per les lluminàries model Fil 45 Opal Confort de Lamp i per al mateix fi, lluminàries que es componen d'un difusor tècnic que maximitza l'eficiència i la uniformitat lumínica, i manté nivells d'enlluernament baixos (UGR < 19).

 

Slow Building Barcelona
Slow Building Barcelona_5
Slow Building Barcelona_10
Slow Building Barcelona_16
Slow Building Barcelona_6
Slow Building Barcelona_7

L'edifici compta amb 2.300 m2 de façanes, el 70% de les quals són translúcides a la llum natural, cosa que permet que 4.800 m2 dels 7.000 m2 totals tinguin llum natural directa en algun tram horari del dia que, en qualsevol cas, es pot controlar amb les gelosies instal·lades a les finestres de la façana sud.

A més de tots els aspectes relacionats amb el confort lumínic, l'Slow Building Barcelona es convertirà, després de la seva inauguració el setembre de 2021, en un referent pel tracte que ha fet d'aspectes relacionats amb la salut i la sostenibilitat.

En tots i cadascun dels capítols de salut, SLOW incorpora estratègies per maximitzar el confort, no només lumínic, sinó tèrmic, acústic, de qualitat de l'aire i l'aigua, i minimitza qualsevol tipus de toxicitat física derivada de la presència de camps i ones potencialment nocives.

SLOW BUILDING també compta amb diverses certificacions que avalen la seva excel·lència en termes de sostenibilitat.

  • Certificació DGNB Gold;
  • Certificació energètica A;
  • Edifici NZEB/ECCN, Near Zero Energy Building o edifici de consum gairebé nul;
  • Certificació HHB que mesura i certifica el grau d'innocuïtat i salut de l'edifici;
Fotos cedides per: H.A.U.S Healthy Buildings

Estás navegando en Catalán.
¿Quieres acceder a la versión en ?

You are browsing in Catalan.
Do you want to switch to the version?

Vous naviguez en ca.
Voulez-vous accéder à la version en ?

Estàs navegant en Català.
Vols accedir a la versió en ?

Llévame
Take me
Oui, merci
Porta'm-hi