Forn Carné | Projectes d'Il·luminació | LAMP

Forn Carné

Carné 04
Carné 03
Carné 02

Forn Carné

Terrassa,Espanya
Co-creació

Interiorista: Xavi Anglada

Promotor: Forn Carné

Lamp Solutions: Hance Track, Hance Downlight, Ocult System, Stormbell, Mini Kombic, Moody

Co-creation: Hance Track, Ocult System, Stormbell

Any: 2019

Fotografia: Vicky Ocaña

Aplicacions lumíniques

Descripció

El Forn Carné és un referent en l'elaboració de pa artesanal a la ciutat de Terrassa. El disseny del seu nou local, una botiga de venda dels seus productes amb un espai annex de cafeteria per als seus clients, es va plantejar a partir d'un concepte biofílic, utilitzant materials i colors que buscaven reconnexió amb la naturalesa i el reciclatge d'elements propis de l'ofici de forner.

No obstant això, aquest local presentava una morfologia que condicionava el plantejament del projecte: 26 metres de llarg des de la porta d'entrada fins al fons, sense cap entrada de llum natural a part de la de la porta. Per tant, la part posterior del local corresponent a la zona de la cafeteria quedava a la penombra.

L'altre extrem del local, el de l'entrada, tenia el condicionant de ser molt estret i d'estar parcialment ocupat pel taulell i les prestatgeries de pa, a part d'haver d'absorbir els fluxos de gent que compra i els que entren a la cafeteria.

Per a salvar aquests inconvenients, el paper de la il·luminació artificial va tenir un paper clau per a ressaltar la qualitat, la textura i la varietat del producte i fer més amable l'espai. És per això que les solucions d'il·luminació que es van aplicar en les diferents zones del local van ser les següents:

Zona de venda

Per a il·luminar òptimament el producte i donar-li la rellevància que es mereix, es van utilitzar dues fonts de llum principals i una tercera més decorativa. En primer lloc, es van utilitzar els projectors orientables Hance 2000 que permeten triar diferents obertures focals (en aquest cas es va triar una obertura de 17°) i que amb la temperatura de color 2700 K reprodueixen millor les diferents tonalitats del pa. Es van utilitzar, en aquest cas, lents el·líptiques per a homogeneïtzar la llum a les prestatgeries, perquè la distància entre el punt de llum i el producte exposat era molt curta. En segon lloc, es va usar una tira de LED oculta sota les prestatgeries per a donar llum contínua de fons. Finalment, es van utilitzar uns corrons de forner de diferents grandàries com a element decoratiu i d'il·luminació sobre el taulell de venda.

Zona de pas

La zona de pas és de 15 metres aproximadament, per la qual cosa era de vital importància marcar correctament i fer atractiu el recorregut cap a la cafeteria, sent alhora un element que donés continuïtat i unió als diferents espais. El sistema Ocult System de Lamp va donar resposta a aquestes dues necessitats.

Ocult System permet, d'una banda, donar continuïtat visual gràcies al seu perfil continu, i per una altra, cobrir diferents necessitats lumíniques gràcies a la possibilitat de col·locar diferents mòduls lumínics combinant downlights que aporten llum general, amb projectors orientables que permeten destacar la decoració del local.

Zona de cafeteria

La zona de la cafeteria va ser el gran repte d'aquest projecte lumínic. Era molt important que aquest espai no donés sensació claustrofòbica estant al fons del local i a tanta distància de l'accés. És per això que es van combinar materials d'aparença lleugera i colors frescos sense carregar en excés l'espai, però era clar que la il·luminació tindria un paper clau si es volia donar la sensació d'estar en un pati interior amb entrada de llum zenital, el més semblant a la il·luminació natural.

Lamp va oferir el suport tècnic necessari per a crear una gran claraboia central que estava prescrita en el projecte. L'execució d'aquesta falsa claraboia es va fer amb un sostre tibat de Barrisol®, un material reciclable i molt bon difusor de llum que a més permetia donar-li la forma que es volgués. Lamp va afegir a la tecnologia LED el sistema de control dinàmic mitjançant Bluetooth Low Energy. Aquest sistema permet modular la temperatura de color de la llum des de 2700 fins a 6500 K, aconseguint que la claraboia canviï de tonalitat i intensitat, i l'espai tingui la “vida” que el projecte requeria. A més, aquest sistema de control que permet controlar la il·luminació de manera remota, no sols aplica a la falsa claraboia, sinó a diverses lluminàries del local.

La il·luminació de les taules es va reforçar amb el mateix Ocult System de la zona de pas, combinant mòduls downlight amb petits projectors. Es va aprofitar la paret corbada del fons per a posar material fonoabsorbent que, a més, aportava també textura i color. Es va utilitzar un material provinent del reciclatge d'ampolles de plàstic en dos colors; verd d'aparença molt natural i negre per a integrar-ho amb el folre de les plates d'enfornar. Davant d'aquest material es van suspendre eines de forner que es van destacar lumínicament gràcies a projectors Hance d'òptica el·líptica. Aquests projectors es van adaptar per a poder ser col·locats directament a sostre.

Finalment, per a una de les taules de la sala, es va crear una lluminària suspesa a mida amb pales de forner, en la qual la font de llum de la Stormbell de Lamp es va adaptar perfectament.

Zones de servei i treball

La resta de zones de servei i treball es van resoldre amb els Mini Kombic de Lamp, de gran eficiència; i es van col·locar Moody per a les zones de banys i passadissos, de línies més decoratives.

Estás navegando en Catalán.
¿Quieres acceder a la versión en ?

You are browsing in Catalan.
Do you want to switch to the version?

Vous naviguez en ca.
Voulez-vous accéder à la version en ?

Estàs navegant en Català.
Vols accedir a la versió en ?

Llévame
Take me
Oui, merci
Porta'm-hi