Lamp i Elisava : Disseny i circularitat. Revaloritzant material de rebuig
Notícies

Innovació i desenvolupament de nous materials per a la fabricació de lluminàries circulars

8 Mai 2023

Una de les iniciatives Worktitude For Life que duem a terme a Lamp amb l'objectiu de promoure una indústria de la il·luminació més sostenible, és la 'Rematerialització' dels nostres productes i la incorporació de criteris d'ecodisseny.

En col·laboració amb l'oficina de disseny OiKo, treballem pel desenvolupament de materials perquè les nostres lluminàries generin menys impacte mediambiental. Un treball col·laboratiu, que es recolza sobre la innovació i la investigació, i que ens ajuda a accelerar el procés de transformació cap a una indústria més respectuosa amb el medi ambient.

La col·laboració entre Lamp i OiKo, que es va iniciar a finals de 2018, ha tingut com a resultat la incorporació de nous materials a la fabricació de lluminàries com l'ús de materials reciclats de PET (provinent d'envasos de plàstic) o Suro reciclat (provinent de taps d'ampolles de vi) a les campanes de Stormbell 80, dissenyada per Artec Studio.

L'últim projecte realitzat en conjunt aborda l'ús de plàstics reciclats, que ha suposat una reducció a la petjada de carboni de fins a un 96%.

Worktitude For Life: Una filosofia i una manera de fer

El compromís de Lamp amb la sostenibilitat i amb la generació de solucions lumíniques que siguin cada cop més respectuosa amb el medi ambient, cristal·litza en les diferents accions que realitzem dins de la nostra línia estratègica #WorktitudeForLife.

L'anàlisi i el mesurament són requisits fonamentals per definir i executar estratègies que ens portin a millorar el nostre rendiment. Per aquest motiu l'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) de les nostres lluminàries s'ha convertit en l'eina fonamental que ens ajuda a valorar l'impacte mediambiental d'un producte: des de la concepció fins a la fi de vida.

D'aquesta manera, no només coneixem l'impacte de les lluminàries pel que fa a les emissions de CO2, sinó que ens permet avaluar altres impactes com l'esgotament de recursos no renovables. Informació que incorporem a la presa de decisions sobre la millora que podem proporcionar als nostres productes, com la “Re-Materialització”

Què és la “Re-Materialització”?

Si bé l'impacte ambiental més gran de les lluminàries es refereix a la seva contribució amb l'escalfament global, que succeeix durant la fase d'ús i està estretament lligat a l'eficiència energètica de la mateixa lluminària, en avaluar els impactes de les fases de fabricació i construcció (A1-A5), trobem que el segon element que contribueix a aquests impactes ambientals correspon al consum de recursos no renovables.

Per aquesta raó, el procés de 'Re-Materialització' de les nostres lluminàries, passa per avaluar materials alternatius que millorin aquest impacte, avaluant ús de materials reciclats i/o d'origen natural i biodegradables, sense que aquests canvis afectin el rendiment global de la lluminària, ni resta prestacions tècniques ni funcionals.

D'aquesta manera, l'ús d'alumini d'extrusió reciclat en lloc d'alumini primari ens ha portat, per exemple, a obtenir estalvis d'un 42% de la petjada de CO2 a la fabricació anual de la nostra família FIL.

Materials i innovació: col·laboració Lamp+OiKo

La darrera col·laboració desenvolupada juntament amb OiKO, ens ha portat a estudiar i avaluar l'ús de policarbonat reciclat a les nostres lluminàries.

Partint d'una anàlisi inicial per comparar els impactes de diferents materials (alumini, alumini reciclat, policarbonat i policarbonat reciclat) per, posteriorment, analitzar-ne el comportament mecànic en diferents processos de fabricació de les nostres lluminàries, com l'extrusió i la injecció, així com la seva resistència tèrmica.

La investigació sobre el comportament tèrmic del material ha portat finalment al desenvolupament d'un material innovador, fins ara inexistent al mercat, el policarbonat reciclat R-PC FR White TM, que incorpora a la seva composició un retardant de flama no tòxic (lliure de brom).

Nous materials en la fabricació de lluminàries de Lamp.

Aquest policarbonat reciclat, en una taxa de fins a un 70%, compta a més amb un additiu retardant de flama no tòxic (R-PC FR White TM) – més saludable i completament reciclable – suposa un estalvi de fins a un 96% de les emissions de C02 en el procés de fabricació dels reflectors de models com Kombic 70.

Actualment aquest material es troba a les peces injectades de les famílies Kombic 70, 100 i 150, que suposa un estalvi anual de 70 tones de CO2 eq per any. Actualment estem procedint a la migració d'aquest material a altres famílies com Moody.

Una altra investigació, dins del marc #WorktitudeForLife, és la que ens va portar, durant la primera col·laboració entre OiKo i Lamp, a cercar i experimentar amb materials fonoabsorbents d'origen reciclat, natural i/o biodegradable, per a la fabricació de certes parts de les nostres lluminàries .

Durant aquest projecte es van estudiar fins a 6 possibilitats de materials diferents, com diferents tipus de feltres, suros, escumes de Poliuretà (PUR) reciclat, fibres de cànem, … que finalment ens van portar a desenvolupar dues d'elles i incorporar-les a les campanes de Stormbell 80, disponibles en versió de feltre PET reciclat, provinent d'envasos d'ampolles reciclades, i suro reciclat en un 80-90%, provinent de taps de vi recol·lectats.

En ambdós casos, es torna a incorporar al procés productiu, valoritzant novament aquests residus postindustrials.

Aquesta col·laboració amb OiKO, consultora que ofereix serveis d'avaluació ambiental i desenvolupament de materials, s'emmarca dins de les noves formes de treball que impulsem a Lamp, des de #WorktitudeForInnovation, ajudant-nos a incorporar coneixement d'experts de diferents àmbits, fent possible la innovació sistemàtica que ens ajuda a contribuir i millorar les nostres solucions lumíniques, i col·laborar en la construcció d'una indústria més sostenible, que minimitzi l'impacte al medi ambient.

Estás navegando en Catalán.
¿Quieres acceder a la versión en ?

You are browsing in Catalan.
Do you want to switch to the version?

Vous naviguez en ca.
Voulez-vous accéder à la version en ?

Estàs navegant en Català.
Vols accedir a la versió en ?

Llévame
Take me
Oui, merci
Porta'm-hi