Neix CircuLight, el servei de reactualització tecnològica de Lamp | LAMP
Notícies

Neix CircuLight, el servei de reactualització tecnològica de Lamp

7 Mar 2024

  • Lamp posa en marxa un nou servei, CircuLight (Upgrade Service), orientat a impulsar l’economia circular real que busca promoure la renovació i l’actualització de lluminàries ja instal·lades
  • A través de l’actualització tecnològica lumínica d’un edifici se’n millora l’eficiència energètica, se’n minimitza la petjada ambiental i s’augmenta el benestar dels usuaris
  • Aquest nou servei neix de la vocació continua de Lamp per la innovació, la cerca del benestar de les persones i l’impacte positiu en el medi ambient
  • en el medi ambient

Fer un pas més cap a una economia circular real en què es generin menys residus gràcies a l’allargament de la vida útil dels nostres productes i la reutilització dels que ja tenim. Amb aquest objectiu veu la llum «Circulight», el nou servei de reactualització tecnològica de Lamp, empresa líder en el disseny i la producció d’il·luminació tècnica avançada, que arriba per revolucionar la indústria de la il·luminació amb la promoció de la renovació i l’actualització tecnològica de las lluminàries instal·lades en edificis o de qualsevol altre tipus d’instal·lació.

«A través d’aquest nou servei», comenta David Testar, director d’Operacions de Lamp i membre del Comitè de Sostenibilitat, «aconseguim un augment de la vida de les lluminàries en estendre la seva fase d’ús sota el prisma de l’anàlisi de cicle de vida i aportem solucions lumíniques més resilients». L'actualització de tecnologia lumínica és més ràpida, més convenient, escurçant els temps d'instal·lació entre un 20-30%, a més, es millora la qualitat lumínica i benestar dels usuaris en incorporar últims avanços tecnològics.

Entre d’altres dels seus màxims beneficis, aquest nou servei d’actualització tecnològica suposa un estalvi econòmic d’entre un 15 % i un 30 % en comparació amb el que suposaria la compra i instal·lació de lluminàries noves, a més d’obtenir una millora de l’eficiència energètica i, en conseqüència, un estalvi en els costos de més d’un 50 %. Pel que fa a la sostenibilitat, es minimitza la petjada ambiental de l’edifici sobre el que s’actuï, s’evita la generació de residus i es redueixen les emissions de CO2, tant per la reducció del consum energètic com per la reutilització i reactualització del producte instal·lat.

L’abast i el procés d’aquest nou servei de Lamp engloba l’avaluació, el diagnòstic i la proposta d’una solució òptima per al client; la reactualització i el manteniment; i la instal·lació, la posada en marxa i la certificació. De forma desglossada, cada servei d’actualització afrontaria les fites i fases següents:

FASE I: AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC

01 Auditoria i diagnòstic inicial de l’estat actual de la instal·lació

02 Projecte de viabilitat i consultoria d’impacte ambiental

FASE II: REACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT

03 Recuperació de lluminàries instal·lades

04 Diagnòstic tècnic per avaluar i definir la intervenció que s’ha de realitzar

05 Treballs de manteniment i neteja

06 Desenvolupament i fabricació de mòduls plug&play (in situ / in-house)

07 Digitalització i integració amb sistema de control

08 Proves de qualitat, assaigs elèctrics i mecànics al laboratori

09 Certificació d’extensió de garantia

FASE III: INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I CERTIFICACIÓ

10 Entrega del material i gestió dels residus generats in-house

11 Servei clau en mà (instal·lació i posada en marxa)

 

«De la nostra inquietud continua per fer la indústria de la il·luminació més sostenible i positiva per a l’entorn; de la nostra forma d’entendre la il·luminació com a element fonamental per a la millora del benestar de les persones, i de la nostra aposta clara pels projectes d’innovació, entenent-la com un procés sistèmic i sistemàtic de la nostra cadena de valor. De tot això neix Circulight, aquest nou servei que s’emmarca en les nostres línies estratègiques clau i en què posem des de ja tota la nostra cura i esforç, tot el nostre interès i treball», remata Ignasi Cusidó, CEO de Lamp.

Casos d'èxit

Coneix els casos d'èxit implementats de CircuLight, mitjançant els quals ha estat possible generar estalvis energètics de més de 50% i un estalvi d'emissions de més de 300 Tn de Co2eq.

CircuLight: Mercat dels Encants

Circulight: Seus INACAP

Reconeixement a la iniciativa

Circulight ha estat desenvolupat dintre del marc RE-CENTRE, gestionat i impulsat per la fundació Ambit, que cerca donar suport a las pimes en el desenvolupament de projectes d’innovació i de nous models de negoci per ser més competitives i resilients.

El projecte, presentat a la convocatòria open-call de RE-CENTRE el passat més de juliol juntament amb l’empresa Lúcid, va ser una de les 20 propostes seleccionades i va quedar la quarta en l’àmbit europeu.

Estás navegando en Catalán.
¿Quieres acceder a la versión en ?

You are browsing in Catalan.
Do you want to switch to the version?

Vous naviguez en ca.
Voulez-vous accéder à la version en ?

Estàs navegant en Català.
Vols accedir a la versió en ?

Llévame
Take me
Oui, merci
Porta'm-hi