Des de la nostra organització li informem que la nostra pàgina web utilitza cookies per oferir els nostres productes i serveis així com recollir informació estadística. Si continua navegant, accepta la instal·lació i l'ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Avís Legal

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB

A l'efecte de l'establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest document constitueix l'Avís Legal i les Condicions d'Ús que regulen la navegació i ús del lloc web de Lamp S.A.U., situada a la URL www.lamp.es (d'ara endavant, lloc web). El lloc web és titularitat de LAMP S.A.U., amb NIF nº A08478042. Per contactar, l'usuari pot fer-ho a través de l'adreça de correu electrònic bbdd@lamp.es, amb domicili a C/ Còrdova 16, CP. 08226, Terrassa. Poden dirigir qualsevol escrit a aquesta adreça i seran degudament atesos. Registre Mercantil Barcelona: Tomo 3578, Libro 2933, Secc. 2ª, Folio 85 Hoja 38262, Inscripción 1ª.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

El present Avís Legal té per objecte regular l'ús d'aquest lloc web que el seu titular posa a la disposició del públic. La utilització d'aquest lloc web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari i, suposa l'acceptació plena d'aquest, de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís Legal, en les Polítiques de Privacitat i acceptació de cookies, si les hi hagués. La negativa a acceptar aquest avís legal implica la impossibilitat de l'usuari d'utilitzar aquest lloc web. El titular del lloc web pot oferir serveis o productes les condicions particulars dels quals s'informaran de forma específica a l'Usuari en cada cas concret.

La informació de qualsevol tipus que l'usuari pugui enviar a través d'aquest canal de comunicació, no ha d'infringir cap dret d'imatge, honor i intimitat, propietat intel·lectual i/o industrial, secret comercial o professional, i/o qualssevol altres drets, de tercers, ni realitzar manifestacions falses o inexactes pel que serà responsabilitat de l'usuari qualsevol infracció en aquest sentit.

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts i serveis de conformitat del present lloc web respectant la legislació vigent, així com la llei específica en matèria de propietat intel·lectual i industrial i amb respecte a les persones i institucions, drets humans, de menors i col·lectius que mereixin especial protecció, així com respectant les bones pràctiques establertes pels col·legis professionals i codis deontològics que li siguin aplicables. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar la informació, les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present lloc web. L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del Web presta el servei, així com el realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular del Web o de tercers.

4. PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. El titular del Web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se al correu electrònic supra ressenyat.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al titular d'aquest lloc web, així com dels elements continguts en el mateix i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la Web), tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del Web o de tercers dels que es posseeix els legítims drets d'explotació.

No obstant això, si per alguna raó es pogués establir alguna disputa o qüestionament sobre la titularitat o explotació dels recursos anteriorment esmentats, el titular del lloc web procedirà cautelarment a la retirada dels mateixos.

El titular del lloc web concedeix llicència o autorització d'ús públic conforme a les especificitats determinades en el Creative Commons.

L'Usuari única i exclusivament podrà accedir a tals elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d'aquest Web i pàgines webs pertanyents al mateix amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del lloc web, qui sempre podrà revocar el consentiment a qualsevol moment i sense previ avís.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del Web o del titular dels mateixos. Oposició al "press-clipping" sense autorització: En particular, el titular d'aquest lloc web, i titular de la totalitat dels drets de caràcter patrimonial sobre aquest contingut, s'oposa expressament a la reproducció comercial dels continguts d'aquesta publicació digital (entre uns altres, articles periodístics, fotografies, il·lustracions, columnes, classificats, etc.) sota la modalitat de revistes o recopilacions de premsa ("press-clipping"), a través de qualsevol procediment i suport, sense comptar amb l'autorització expressa i escrita del seu editor, a l'efecte de l'establert en l'article 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual.

6. RESPONSABILITAT PER L'ÚS DEL WEB

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del present lloc web, quedant el titular del Web, els seus socis i col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.

El titular d'aquest lloc web emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al Web, no obstant això, el titular del Web no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest Web. L'Usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basada en la utilització per l'Usuari del Web. Si s'escau, l'Usuari assumirà aquelles despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats al titular del Web amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

Responsabilitat pel funcionament del Web
El titular d'aquest lloc web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del Web. Així mateix, el titular del Web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular del Web. El titular del Web està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat per links
Els enllaços o links continguts en aquest lloc web i les seves pàgines integrants poden conduir a l'Usuari a altres Webs gestionats per tercers. El titular del Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. El titular d'aquest lloc web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l'Usuari en virtut de la informació oposada a la Web enllaçada.

7. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

Les dades de caràcter personal recaptats a través de formularis en aquest lloc web són facilitats amb el consentiment exprés de l'afectat per a les finalitats legítimes del responsable del Fitxer i que així s'indicaran als formularis de captació de dades i el seu tractament és confidencial.

El titular d'aquest lloc web, quan sigui per a un tractament legítim, incorporarà les dades facilitades per l'Usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'Usuari podrà exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al domicili supra ressenyat.

8. UTILITZACIÓ DE COOKIES

Consultar la política de cookies situada a la home d'aquest lloc web. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre Web, l'identificador encriptat de l'usuari, l'idioma per defecte i altres elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides. La finalitat de la utilització d'aquesta informació és merament facilitar la navegació de l'usuari pel propi Web, no fent cap altre ús de la mateixa. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa Navegador.

9. OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del present lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l'Usuari faciliti al titular de la Web, es consideraran no confidencials, reservant-se el titular del Web el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

10. GOOGLE ANALYTICS

Aquest lloc web pot utilitzar Google Analytics. Es tracta d'un servei analític de web prestat per Google, Inc., companyia de Delaware amb seu al 1600 Amphitheatre Parkway, de Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (d'ara endavant, Google). Google utilitza cookies (arxius de text situats en el seu ordinador), per ajudar al lloc web a analitzar l'ús que fan els usuaris del mateix. S'informa que el titular del lloc web, en cas d'utilitzar Google Analytics informa al respecte que la informació que genera la cookie (la qual inclou la seva adreça IP) és transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte del titular del web amb la finalitat de fer un seguiment de l'ús del lloc web, podent confeccionar informes sobre la seva activitat i ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l'hi exigeixi la Llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l'adreça IP de l'usuari amb cap altra dada de la que disposi Google. L'usuari pot rebutjar en qualsevol moment el tractament de tals dades rebutjant l'ús de cookies en la configuració del seu navegador, podent en aquest cas no tenir accés funcional ple al lloc web. En utilitzar aquest lloc web, l'usuari consent que Google tracti informació seva en els termes anteriorment indicats.

11. CLOUD COMPUTING

Els proveïdors de cloud computing, en general, són serveis d'emmagatzematge d'arxius multiplataforma que permeten sincronitzar arxius en línia en els diferents dispositius de telecomunicacions (ordinadors, smartphones, etc) i pot implicar un tractament internacional de dades personals.

L'usuari d'aquest lloc web consent expressament al fet que el titular d'aquest lloc web pugui tenir contractats serveis de Cloud Computing i que degut a això, les dades personals facilitades per l'usuari puguin ser objecte de tractament en qualsevol lloc del món.

12. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

El titular del Web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar a qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús del present Web. L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents al moment en què accedeixi al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular d'aquest lloc web.