Hospital Sant Joan de Reus | Projectes d'Il·luminació | LAMP

Hospital Sant Joan de Reus

Hospital Sant Joan de Reus

Hospital Sant Joan de Reus

Reus (Tarragona),Espanya

Arquitectes: Mario Corea • Lluís Morán • Felipe Pich-Aguilera

Estudi: Corea & Moran Arquitectura i Pich-Aguilera Architects

Enginyeries: Bis Arquitectes - Enginya - PGI Enginyeria

Constructora: Dragados - Abantia

Instal·ladora: Abantia

Any: 2010

Lamp Solution: Clinic • B-Side Led • Shot • Mini Proa • Proa

 

Descripció

El Nou Hospital Sant Joan de Reus, un centre hospitalari concebut per donar una resposta contemporània al programa hospitalari, disminueix els consums energètics fins un 35% respecte al consum mitjà d’un hospital. El centre donarà cobertura a una mitjana de 3.000 persones al dia i es convertirà en lloc de referència en oncologia mèdica i radioteràpia per a tota la demarcació de Tarragona. L’hospital, que ha suposat una inversió de prop de 120 milions d’euros, compta amb 310 llits d’internació i 150 de sociosanitaris, 60 boxs d’urgències i 10 quiròfans; amb els seus 92.073m2 triplica en tamany a l’antic hospital.

El Nou Hospital Sant Joan de Reus ha estat dissenyat conjuntament pels despatxos d’arquitectura Corea & Moran i Pich-Aguilera, especialitzats en arquitectura hospitalària. L’edifici, que inicia l’expansió del nou barri tecnològic Tecnoparc, es planteja com una gran nau horitzontal calada per celoberts, sobre la qual floten 6 volums d’hospitalització de 2 plantes. Aquests volums es connecten d’oest a est a través d’un eix vertebral, la Rambla, que és l’espai de circulació pública del centre hospitalari.

Organització Funcional

Pel què fa a l’estructura circulatòria, els arquitectes van apostar per una claredat de circuits per evitar interferències de circulació entre el personal sanitari i el públic, a més de voler facilitar el control de la higiene. En quan a l’organització espacial, es va decidir organitzar l’espai en horitzontal en funció de criteris de relació i dependència; i en vertical en funció del més públic al més restringit. D’aquesta forma, la planta baixa és de caràcter públic i a mesura que anem pujant a les plantes d’hospitalitzció el caràcter és més restringit, o si es baixa a les plantes -1 i -2 encara són d’accés més restringit.

Planta +1 i +2: Internació

Planta 0: Consultes externes i ambulatoris, cafeteria, rehabilitació, medicina de l’esport, drogodependència

Planta -1: Urgències, bloc quirúrgic, laboratoris, medicina intensiva, àrea de probes especials

Planta -2: Radioteràpia, hospital oncològic de dia, manteniment i magatzem

Minimització de l’Impacte Paisatgístic

Per reduïr al màxim l’impacte paisatgístic, els arquitectes van dur a terme diferents accions:

 • Estructura de l’edifici en horitzontal i inclinació de la façana per minimitzar l’impacte visual amb l’entorn.
 • Orientació de l’edifici de tal forma que la façana inclinada amb pavellons de formes orgàniques està davant de l’avinguda i és la que perceben els peatons, i en canvi la seqüència dels 6 volums flotants estan davant de l’autovia.
 • La inclusió de grans zones verdes a les terrasses no només minimitzen l’impacte paisatgístic sinó que milloren el confort del pacient ja que des de totes les habitacions es pot veure una gran superfície de jardí. A més a més, des de les unitats d’hospitalització es pot accedir a 3 d’aquestes terrasses, que s’utilitzen com a places enjardinades a on els pacients poden passejar a l’aire lliure.
 • Aprofitament al màxim de les terres d’excavació del mateix solar produïnt una tipografia artificial amb la consegüent reducció del transport i minimització de residus.

Sostenibilitat i Estalvi Energètic

Els arquitectes han dissenyat un edifici integrat en l’entorn des del punt de vista no només paisatgístic sinó que també climàtic. El Nou Hospital de Reus s’ha concebut com un organisme capaç de minimitzar les seves necessitats energètiques. Per aquest motiu l’edifici s’ha dissenyat com un volum porós, capaç de filtrar cap a l’interior les aportacions naturals del seu entorn: llum, fluxos d’aire, nivell higromètric…

1. Sistemes Constructius Eficients integrats al projecte

 • Cobertes Verdes. La inclusió de grans zones verdes a les cobertes de l’edifici, proposant un nou concepte de ‘naturalització’ urbana, ajuda a la recuperació de l’entorn natural que ocupa l’edifici. A més a més, afavoreix al medi ambient ja que reté les partícules de pol·lució i es purifica l’aire, generant un microclima favorable als patis que millora la termodinàmica.
 • Façana ventilada que elimina els ponts tèrmics i es crea una càmera que optimitza el rendiment tèrmic de l’edifici en el nostre clima.
 • Panells industrialitzats de formigó i altres solucions en massa que augmenten l’aïllament i la inèrcia tèrmica i milloren l’aïllament acústic.

2. Sistemes d’Estalvi d’Aigua i d’Energia en el seu escalfament

 • Energia Solar Fotovoltaica a la façana principal amb producció d’energia elèctrica.
 • Sistema de xarxes separatives d’aigues pluvials i negres que reaprofiten per al reg dels jardins i faciliten la seva depuració posterior.
 • Aixetes limitadores de cabal, que estalvien aigua.
 • Evitar guanys tèrmics excessius. Així els sistemes de façana ventilada es combinen amb la disposició de l’aigua i substrat vegetal de la coberta i un sistema de plaques solars tèrmiques aparents capaces d’evacuar l’escalfament solar.

3. Sistemes d’Estalvi Energètic en Climatització

 • Bombes de calor de 4 tubs en lloc de calderes, que redueixen les emissions de combustió i produeixen un confort energèticament eficient.
 • Free-cooling i recuperació de l’energia de l’aire d’extracció, produint un confort energèticament eficient.
 • Fals sostre radiant fred/calor a les habitacions d’internació que millora el confort dels pacients, consumeix menys que la climatització convencional per aire i evita l’ús de conductes de ventilació, una font de fàcil transmissió de gèrmens.

4. Sistemes d’Estalvi Energètic en Il·luminació

 • Llum natural. La raó principal del plantejament horitzontal de l’edifici és la disposició de patis i lluernaris que permeten que la totalitat de l’espai de treball, consulta i internació, tinguin llum natural. A més a més, de tenir ventilació natural a les estacions en les que el nostre clima ens permeti no utilitzar ni calefacció ni aire condicionat.
 • Ús de les lluminàries de fluorescència equipades amb reactàncies electròniques d’alt rendiment que produeixen estalvi de consums.

Il·luminació

1. Il·luminació Habitacions d’Internació – LAMP SOLUTION: CLINIC

Sota les premisses de funcionalitat i eficiència, el despatx d’arquitectura Corea & Moran ha apostat per il·luminar les habitacions d’internació amb la Lluminària CLINIC de LAMP. Quan més agradable és l’entorn que rodeja al pacient, més ràpida és la seva recuperació. Per això és molt important que la il·luminació de les habitacions d’hospitalització sigui apropiada. La il·luminació directa provoca enlluernament, cansament visual i estrès; en canvi, la il·luminació indirecte evita l’enlluernament i crea contrastos més confortables. Les lluminàries utilitzades en aquestes estances han de cuidar el disseny amb una estètica neutra i poc agresiva així com adequar-se a la funcionalitat. El sistema d’il·luminació emprat per ser el més complet és sens dubte el capçal de llit:

 • Il·luminació directa: el pacient no ha d’estar exposat a luminàncies majors de 750 cd/m2 i la lluminària ha de tenir un control d’enlluernament directe.
 • Il·luminació indirecte: 100 lux al terra i 200 lux a les parets i al sostre.
 • Il·luminació de lectura: 300 lux. Ha de ser accessible i de fàcil control.
 • Il·luminació de reconeixement i/o tractament: mínim de 800-1000 lux.
 • Il·luminació de vigília durant la nit: 5 lux.
 • Fonts de llum amb temperatures de color càlides.
 • És apropiat que la lluminària incorpori un sistema de regulació de la llum, aportant així un major confort al malalt a la vegada que ajuda a l’estalvi d’energia.
 • És important l’aprofitament de la llum natural

Per satisfer la majoria dels requisits anteriorment descrits, la gama de capçals CLINIC, dissenyada específicament per a hospitals, residències de la tercera edat, clíniques i centres de salut, es caracteritza per les seves línies neutres, disseny atemporal i minimalista, fent que sigui la pròpia lluminària la que ‘desaparegui’ de l’espai cedint tot el protagonisme a la llum. Fabricada en extrusió d’alumini lacat en color blanc, permet il·luminació directe i/o indirecta, i es pot personalitzar escollint la font de llum i afegint els mecanismes necessaris (interruptor, presa de telèfon, polsador de trucada, llum de vigilància, etc). Per a l’Hospital de Sant Joan de Reus, s’ha dissenyat una lluminària CLINIC especial amb tres connexions de gasos incorporats, mecanismes, i fonts de llum T5-24W (il·luminació directa) i T5-54W (il·luminació indirecta).

2. Il·luminació Interior de Halls i Il·luminació Exterior de Façana – LAMP SOLUTION: PROA

Per a la il·luminació del hall, més conegut com ‘La Rambla’, així com la il·luminació exterior de la façana, els arquitectes han apostat per la lluminària PROA de LAMP. Fabricada amb alumini injectat, lacat en polièster color gris texturitzat i amb un índex de protecció IP65 que la fa molt resistible a la intempèrie, aquesta lluminària és idònia per il·lumiar façanes, espais de gran alçada i sostres de volta.

En aquest projecte s’han utilitzat 35 models de radiació directa amb òptica assimètrica per a làmpada HIT-DE de 150W i amb equip de doble nivell, que permet disminuïr els nivells llumínics durant la nit.

3. Il·luminació Exterior Avinguda – LAMP SOLUTION: B-SIDE LED

Pel què fa a la Il·luminació Exterior del centre hospitalari, els arquitectes han apostat per il·luminar cada espai exterior amb la llum justa: ‘The Right Light”. Específicament pensada per a fonts de llum LED que permeten un baix consum i un manteniment mínim gràcies a les 50.000 hores de vida útil del LED, els arquitectes han apostat per il·luminar l’avinguda i les zones d’accés de la façana amb 200 BALIZAS B-SIDE LED de 2’4W i de 135mm d’alçada. Fabricada en extrusió i injecció d’alumini, lacada en polièster color gris texturitzat, amb un tractament anticorrosiu Alodine 1200 a la seva base i amb índex de protecció IP65 i IK10, B-SIDE LED és una excel·lent solució anti vandàlica per il·luminar parcs públics, jardins i diferents zones urbanes. A més a més, actua de marca de senyalització gràcies a la seva auto il·luminació, convertint-se així en un element estructurador de l’espai.

4. Il·luminació Exterior Rondes – LAMP SOLUTION: SHOT

En canvi, per la il·luminació dels 6 volums flotants de la part posterior de l’edifici van ser escollits els 14 projectors SHOT 380 amb òptica spot per làmpada HIT de 150W, IP65 i IK09, degut a les seves prestacions tècniques i el seu disseny robust. Fabricats en injecció d’alumini lacats en polièster color gris texturitzat, incorporen en el cos unes aletes de refrigeració així com una tapa abatible amb doble premsacable per facilitar la instal·lació i el manteniment.

5. Il·luminació Exterior Pàrquing – LAMP SOLUTION:  SISTEMA VIÀRI MINI PROA

Finalment, s’ha optat pel SISTEMA VIÀRI MINI PROA per il·luminar el pàrquing del personal sanitari. S’han escollit per aquest projecte 12 Mini Proes amb òptica assimètrica per a làmpada HIT/HST de 70W, amb IP65 i equip de doble nivell, instal·lades amb un braç final doble curt en 6 columnes troncocòniques de 6m d’alçada.

Estás navegando en Catalán.
¿Quieres acceder a la versión en ?

You are browsing in Catalan.
Do you want to switch to the version?

Vous naviguez en ca.
Voulez-vous accéder à la version en ?

Estàs navegant en Català.
Vols accedir a la versió en ?

Llévame
Take me
Oui, merci
Porta'm-hi