Hospital El Carmen | Projectes d'Il·luminació | LAMP

Hospital El Carmen

Hospital El Carmen

Hospital El Carmen

Santiago de Xile,Xile

Arquitecte:

Bbats Consulting & Projects / Murtinho+Raby

Lighting Designer:

Douglas Leonard Lighting Designer, DLLD

Promotor:

oncesiones MOP. Ministerio de Obras Públicas / Ministerio de Salud - SSMC

Concessionària:

Sociedad Concesionaria San José Tecnocontrol

Constructor:

Constructora San José

Any:

2010-2013

Lamp solution:

Konic, Flat, Modular Indirecta, Hermética, Nic, Mini Proa, Niu, Urban, Uplight i Xtrema

Descripció

L'Hospital El Carmen de Maipú, Santiago (Xile), es va construir en un gran terreny en el qual solia haver-hi un parc. Amb l'objectiu de no perdre la superfície d'aquest parc, es va decidir utilitzar la gran diferència de cota entre els dos costats de la parcel·la (12m) per desenvolupar l'edifici en dos nivells diferents.

El primer d'ells (1r i 2n pis) és com un sòcol que conté les diferents àrees programàtiques. El sostre del fonament és la continuació del parc públic al nivell superior (3r pis). El segon nivell (4t i 5è pis) són dues barres dislocades descansant en suspensió sobre el parc. Les barres sostenen les àrees d'hospitalització i estan en relació directa amb el parc. Totes aquestes estratègies ajuden al fet que l'edifici sembli més petit del que realment és, integrant-se de millor manera al seu context.

És gràcies a tot això que l'Hospital El Carmen de Maipú va ser guardonat amb el Premi Internacional a la Qualitat Arquitectònica en Edificis de Salut IFHE 2014.

IL·LUMINACIÓ

El projecte d'il·luminació persegueix potenciar la subtilitat volumètrica que proposa l'arquitectura. Els nivells d'il·luminació del paisatgisme i els exteriors contigus a l'edifici van portar-se al mínim respectant un estàndard de confort i seguretat, permetent que la il·luminació interior faci evident la transparència dels volums que apareix a diferents altures.

Aquest criteri formal també té la intenció de reduir la demanda energètica d'un edifici de grans dimensions. La definició precisa dels plans verticals i horitzontals a il·luminar sumat a una selecció de lluminàries d'alta eficiència permeten aconseguir estàndards de potència elèctrica i consum equivalents als exigits pels organismes certificadors d'edificis verds.

La seguretat operacional i el baix cost de manteniment va ser també una preocupació a l'hora de definir tecnologia i artefactes d'il·luminació. Per tractar-se d'un establiment de salut que requereix funcionar les vint-i-quatre hores dels 365 dies de l'any, és necessari comptar amb lluminàries capaces de suportar un intens manteniment de neteja i registre sense arriscar-se al deteriorament dels cossos òptics, els difusors o els segells que garanteixen la hermeticitat dels aparells.

I és aquí on Lamp ha contribuït amb els seus productes a fer de l'Hospital El Carmen un hospital amb una bona il·luminació. A l'interior del mateix s'han instal·lat KONIC per a la il·luminació general dels passadissos, boxes d'urgències i boxes de les consultes, FLAT per a les sales d'espera, MODULAR INDIRECTA també per a les sales d'espera i les sales de diàlisis, i l'HERMÈTICA per a la il·luminació de quiròfans. A l'exterior de l'hospital s'han instal·lat NIC a l'entrada principal, MINI PROA a l'entrada d'emergències, NIU al pàrquing exterior, URBAN a les rampes d'accés al pàrquing, UPLIGHT a la Plaça Mapuche, i XTREMA als celoberts interiors.

Estás navegando en Catalán.
¿Quieres acceder a la versión en ?

You are browsing in Catalan.
Do you want to switch to the version?

Vous naviguez en ca.
Voulez-vous accéder à la version en ?

Estàs navegant en Català.
Vols accedir a la versió en ?

Llévame
Take me
Oui, merci
Porta'm-hi