Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació aquí.

Política de Privacitat

1. Objecte de la política de privacitat

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB

A l'efecte de l'establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest document constitueix l'Avís Legal i les Condicions d'Ús que regulen la navegació i ús del lloc web de Lamp S.A.U., situada en la URL www.lamp.es (d'ara endavant, lloc web). El lloc web és titularitat de LAMP S.A.U., amb NIF nº A08478042. Per contactar, l'usuari pot fer-ho a través de l'adreça de correu electrònic bbdd@lamp.es, amb domicili a C/ Còrdova 16, CP. 08226, Terrassa. Poden dirigir qualsevol escrit a aquesta adreça i seran degudament atesos.

El titular del lloc web informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com amb l'altra legislació concordant.

D'acord amb el que es disposa a la normativa vigent el titular d'aquest lloc web només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat així com en la realització d'altres prestacions, serveis i activitats permeses per la legislació vigent.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que el titular d'aquest lloc web es reserva el dret a modificar el present text per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials, vigents al moment precís en què s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors suposats, el titular d'aquest lloc web anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

2. Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal del titular d'aquest lloc web.

3. Informació sobre la voluntat de deixar les dades i les seves conseqüències

3.1. Voluntarietat
S'informa als Usuaris d'aquest lloc web, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter VOLUNTARI, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de ser assistit pels nostres serveis.

3.2. Conseqüència
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites relatius a serveis prestats pel titular d'aquest lloc web, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin, en un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat del titular d'aquest lloc web, podent-se exercir els drets pertinents a l'adreça facilitada al principi d'aquest document.

4. Informació a l'usuari sobre els drets de rectificació, modificació, oposició i cancel·lació de les seves dades

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma escrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a l'adreça assenyalada a l'encapçalament d'aquest document.

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació professional via correu electrònic o qualsevol un altre mitjà podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció al titular d'aquest lloc web en l'adreça indicada.

5. Informació sobre les dades que es conserven, durant quant temps i amb quina finalitat

5.1. Dades que es conserven 
Exclusivament dades recaptades en els formularis que es troben al Web i es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda pel titular d'aquest lloc web i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses.

El titular d'aquest lloc web és el responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats pel i per al titular d'aquest lloc web, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i comercialització dels productes de l'organització, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries.

5.2. Amb quina finalitat 
Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi, de la necessitat d'implementació de les mateixes per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites (continguts professionals, divulgacions normatives, xats, fòrums, etc.) i altres requisits establerts legalment.

6. Compromís de l'usuari perquè les seves dades estiguin inscrites en un fitxer

Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, l'Avís Legal i l'ús de cookies si les hi hagués, donant per entès que ha estat informat/a de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la web el titular d'aquest lloc web.

7. No transmissió de dades a terceres empreses de fora del sector de la formació sense consentiment exprés de l'usuari

Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, el titular d'aquest lloc web no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquestes Web, excepte excepcions legals.

8. Baixa de la llista de distribució d'informació professional

Ocasionalment, el titular d'aquest lloc web envia un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en qualsevol d'aquestes Web del titular d'aquest lloc web. A qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail al Responsable de Seguretat del titular d'aquest lloc web a l'e-mail indicat en l'encapçalament d'aquest document.