Des de la nostra organització li informem que la nostra pàgina web utilitza cookies per oferir els nostres productes i serveis així com recollir informació estadística. Si continua navegant, accepta la instal·lació i l'ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Articles tècnics

Tornar

LAMP, KNOW-HOW en tecnologia LED

LAMP, amb el departament d'I+D+i propi, dissenya, desenvolupa i fabrica mòduls amb tecnologia LED. Gràcies al control de tot aquest procés, LAMP garanteix una òptima qualitat, fiabilitat i preu en els seus productes amb tecnologia LED.

Això dota a LAMP d'una gran competitivitat i flexibilitat, podent personalitzar qualsevol necessitat lumínica amb tecnologia LED.

El Sistema LED: Led - Circuit Electrònic - Driver - Dissipador - Òptica

LED: LED prové de les sigles Light Emitting Diode (Díode Emissor de Llum). El LED és un díode semiconductor que al ser travessat per la corrent elèctrica emet llum.

A LAMP s'agrupen els mòduls LEDs que s'instal·len a les lluminàries per lots de fabricació i bins per garantir una uniformitat en quan a flux lluminós, color i voltatge d'aquests.

Circuit Electrònic (PCB): LAMP dissenya i desenvolupa PCBs (Printed Circuit Board) normalment d'alumini, a on posteriorment es munten tots els components electrònics i LEDs necessaris per garantir una òptima gestió tèrmica que asseguri la qualitat i la fiabilitat dels LEDs.

Totes les PCB són muntats mitjançant sistemes automàtics SMT (Surface Mount Technology), verificades per màquines d'inspecció òptica (AOI) i amb rigorosos controls de qualitat del 100% de la producció.

Driver: Els LEDs de LAMP poden ser alimentats per Drivers a Intensitat Constant (A) o per Drivers a Tensió Constant (V). Per garantir la vida útil del LED, s'aposta per l'alimentació PWM (Pulse Width Modulation) a 350 mA i la utilització de drivers amb mínimes pèrdues.

Dissipador: Part de l'energia que travessa el LED es perd en forma de calor a la direcció contrària a la llum. Això fa totalment necessari utilitzar dissipadors ben dimensionats per assegurar que la temperatura de treball sigui la més eficaç, i d'aquesta forma, assegurar la vida útil i el flux lluminós dels LEDs.

Òptica: Les òptiques permeten tenir un control de la direcció del flux lluminós. Gràcies a la reduïda dimensió del LED, ens permet obtenir tot tipus de fotometries. És imprescindible utilitzar els òptims materials per obtenir tant les mínimes pèrdues del flux lluminós com la mínima distorsió del color.

Característiques dels LEDs

1- Major vida útil i menor manteniment: Els LEDs actuals tenen una vida útil al voltant de les 60.000 hores. Això permet un estalvi significatiu del manteniment

2- Alta eficiència: L'eficiència és el flux lumínic emès per cada wat de consum. A LAMP, utilitzem LEDs superiors als 100lm/W. Aquest valor augmenta constantment degut a l'intens treball d'investigació que s'està realitzat en aquest camp.

3- Regulació: La regulació del LED permet un alt nivell d'optimització d'energia. Gràcies a la regulació, del 0 al 100% del flux lluminós, podem utilitzar la llum justa en funció de les necessitats de cada projecte i de cada moment.

4- Encesa instantània: El LED, en comparació amb d'altres fonts de llum, tenen una arrancada instantània del 100% del flux lluminós.

5- Àmplia gama de colors: El LED és capaç d'oferir un ventall molt ampli de tonalitats de color, superior al de les fonts de llum tradicionals. Colors amb elevada saturació cromàtica i blancs amb diferents tonalitats (Cool , Outdoor, Neutral i Warm White).

6- Alta reproducció cromàtica: Els LEDs que utilitzem ofereixen un CRI (Colour Rendering Index) d'entre 80 i 90.

7- Llum freda: el LED converteix en llum una gran part de l'energia que consumeix i per tant no s'emet temperatura en la direcció de la llum. Aquesta llum fred evita possibles cremades.

8- Baixes temperatures: A menors temperatures el flux lluminós i l'eficiència del LED és major que a temperatures elevades. És capaç de funcionar fins a -40ºC.

9- Sense radiacions UV i IR: L'emissió nul·la d'Ultravioletes (UV) i infraroigs (IR), permet utilitzar els LEDs a museus o botigues per il·luminar peces delicades.

10- Llum dinàmica: Podem crear múltiples efectes, gràcies a la gestió de la llum i el color mitjançant sistemes de control i regulació com el RDM, DMX, DALI i 1-10V.

11- Baixa tensió: Els LEDs funcionen amb corrent constant de molt baixa tensió.

12- Control direccional del flux: El control de la direcció del flux lluminós permet concentrar la llum només a la zona desitjada. D'aquesta forma es minimitza la contaminació lumínica i la llum intrusa.

13- Fiabilitat: el LED és un objecte sòlid (Solid State Lighting) a diferència d'altres fonts de llum construïdes amb filaments i gasos. Aquesta robustesa garanteix la seva viabilitat i duració.

14- Ecològic i de baix consum: els LEDs no contenen mercuri i els seus circuits electrònics es realitzen amb soldadures lliures de plom, complint amb la directiva RoHs. Per la seva eficiència genera un estalvi energètic destacable enfront a fonts de llum tradicional. Això permet reduir les emissions de CO2 i S02 contribuint així a preservar el medi ambient.

15- Creativitat i personalització: Pel seu reduït tamany, el LED ens permet disseny de lluminàries de dimensions molt reduïdes així com poder personalitzar els efectes lumínics que el projecte requereixi.

Conclusions

De totes les característiques mencionades podem concloure que el LED, degut al seu equilibri entre llarga vida, eficiència i gama cromàtica, és una font de llum molt òptima per utilitzar tant en espais interiors com exteriors.

Poden haver-hi fonts de llum millors en alguns d'aquests aspectes, però el LED és sens dubte la font de llum més equilibrada en quant als avantatges i amb major potencial degut a la contínua investigació que es realitza actualment en aquest camp.

Els LEDS utilitzats en els productes de LAMP, són susceptibles de modificacions degut al ràpid progrés de la tecnologia LED. Per comprovar la informació actualitzada visiti la Nostra web: www.lamp.es

Oriol Sauret
Director de Màrketing