Des de la nostra organització li informem que la nostra pàgina web utilitza cookies per oferir els nostres productes i serveis així com recollir informació estadística. Si continua navegant, accepta la instal·lació i l'ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Case Studies

Tornar

Oficines Idom Madrid

Crèdits del projecte

Autors: Jesús María Susperregui (ACXT) i Jorge Martínez Bermejo (ACXT), Antonio Villanueva (Idom)

Estudi: ACXT

Lighting Designer: Noemi Barbero Zumalacárregui (ACXT Lighting Design)

Promotor: Idom

Constructora: Contractació per lots

Gestió de construcció: IDOM

Instal·ladora: ELECSA

Any: 2012

Lamp Solution: Dinamic L. C.

La nova seu de l'empresa d'enginyeria IDOM, de 16.000m2 i ubicada a l'Avda. Monasterio de l'Escorial de Madrid, es converteix en un aparador de la filosofia de la firma i deixa de ser únicament un edifici corporatiu d'oficines com tants d'altres.

El projecte consistia, segons expliquen els arquitectes, en construir un edifici per albergar l'activitat d'IDOM que a la vegada la representés i es convertís en targeta de visita per als seus clients.

L'equip es va plantejar aconseguir un autèntic confort ambiental, creïble i real, no condicionat només pels seus valors tectònics, representatius o espaials. Generar un un bon ambient per al treball: porós, ventilat, natural i amable. Per això es va considerar que era obligat fer de l'energia, la llum i les estratègies sostenibles, la raó final dels codis sobre els que es recolzarien les referències formals i arquitectòniques, i no a la inversa.

Es tractava de construir la "no-oficina", un ambient més proper a un lloc domèstic que trenqués els axiomes de l'edifici d'oficines tradicional:

  • Un espai sense fals sostre, amb fusteria de fusta, conductes de tela, parets de fàbrica vista, finestres practicables i impulsió d'aire a baixa velocitat i a temperatura ambient.
  • Climatització en base a sistemes radiants (TABS) aprofitant l'alta inèrcia tèrmica de l'estructura i dels seus forjats postesats de formigó. Una impulsió d'aire exclusivament concebuda per a la renovació a baixa velocitat des de conductes de tela netejables i sense contaminació acústica.
  • Una correcta estratègia de reutilització de l'aigua aprofitada per, a la vegada, gaudir-ho visual i acústicament.
  • Un entorn a on s'introdueixen fragments de naturalesa, jardins penjants i façanes verticals.
  • Grans llums estructurals que permeten un espai de flux i flexible. Protecció solar al sud, i llum matisada al nord. Una percepció d'un lloc continu tant en horitzontal com en vertical.

Finalment es va aconseguir un edifici de cost raonable, manteniment senzill, fàcil d'usar i d'entendre, flexible, altament tecnificat amb baixa tecnologia; i a on poder treballar sota un clima saludable (sense fred ni calor, sense enlluernament, sense elements tòxics, etc.) En definitiva, un adequat balanç entre els aspectes ecològics, econòmics i socials.

IL·LUMINACIÓ

Sota les premisses de sostenibilitat, eficiència i confort visual, ACXT Lighting Design va dissenyar un sistema de control de la il·luminació que permetés el màxim aprofitament de llum natural. Al mateix temps, va crear un ambient estimulant i saludable per als treballadors, amb efectes psicològics i físics positius per a ells.

A l'espai obert de l'oficina es va seleccionar cuidadosament la quantitat de llum precisa a cada zona segons el seu ús i tipologia, evitant el sobredimensionament. Es van establir diferents nivells d'il·luminació: un de més elevat sobre els plans de treball i un nivell més baix a les zones de pas, evitant el malbaratament de llum. El resultat és que els treballadors tenen un nivell d'il·luminació necessari a la seva taula de treball i al mateix temps s'aconsegueix un ambient general relaxant i confortable. El contrast de nivells entre taules i entorn es va dissenyar de manera que no comprometés el confort visual, doncs és sabut que un contrast excessiu pot causar estrès ocular.

La solució va consistir en crear línies contínues de llum associades a la implantació del mobiliari, sospeses només sobre les taules i a una alçada adequada per evitar enlluernaments, paral·leles entre sí i integrades entre les làmines de bambú que constitueixen el sostre d'aquest espai. Aquesta disposició evita els reflexes sobre les pantalles d'ordinador i permet il·luminar les superfícies de treball complint amb les exigències de confort visual buscades. Al mateix temps, s'aconsegueix un nivell adequat d'il·luminació a les zones de pas sense necessitat d'incloure més elements, a pesar de la gran distància de separació entre taules.

Per aconseguir-ho, es va escollir la lluminària DINAMIC L.C a la línia contínua de la marca LAMP, equipada amb 2x28 T5 HE i òptica d'alt confort visual, com la més adequada per complir les necessitats de tecnologia, òptica, fotometria, potència, qualitat i estètica que requerien. La temperatura del color escollida, per un major confort visual dels treballadors, va ser de 4200K. Les lluminàries van ser equipades amb un balast DALI per a la seva gestió individual a través del sistema de control d'il·luminació central de l'edifici. El protocol DALI permet el control de flux de cada lluminària en funció de l'aportació de llum natural exterior, a la vegada que possibilita ajustar el nivell d'il·luminació de cada lloc de treball de forma individual. Aquesta flexibilitat dóna la possibilitat d'adaptar-se als paràmetres personals de confort dels treballadors amb necessitats visuals especials, així com obtenir la màxima eficiència per aprofitament de la llum natural.